Přátelé, kamarádi

a máme to zas za sebou! V sobotu 18.7.2015 jsme se sešli na Přebuzi v počtu vysoce převyšujícím avizovaných maximálních 100 účastníků. Nahrávalo nám k tomu krásné počasí, které panovalo celý víkend.

Na startu nás bylo kolem 117, což je počet krásný :-) Od 12té hodiny se začali závodníci sjíždět na start, kde byli postupně odbavováni. Rozuměj - dostávali startovní čísla a trika s logem závodu a na oplátku jsme od nich za to dostávali my,pořadatelé, startovné :-)

Dvě hodinky do startu, který je stanoven na 14:03 SELČ, uplynuly jak voda a tak jsme se nahrnuli ke startovní čáře, tedy molu, odkud se startuje od nepaměti. Po startovním zařvání jsme se vrhli do vln přebuzské nádrže a napnuli svaly k podání mohutného výkonu.

Poté nasedli na svá kola a jali se šlapat jak o život. Vedro nevedro. Každý to jel na plný výkon, nebo tedy na výkon, který byl schopen s vědomím toho, že po kole čeká ještě běžecká část.

Na Bublavě jsme odhodili bicyklové oře k rukám pořadatelů, někteří z nás se přezuli, a vydali se na zdolání běžecké části tratě. Na tisovských hroudách teplo sálalo tak, že i rozpálená trouba je studenější. Přesto jsme se dohrkali k hlídce, kde stála Helena a Mára a mohli jsme se osvěžit nabídnutou vodou. Čekal jsem na to prakticky od nasednutí na kolo na Přebuzi :-).

V závěrečné části běžecké trati jsem spílal tomu "troubovi" (slušně řečeno), který vymyslel cíl kdesi vysoko v horách :-).

Nakonec jsme se všichni potkali v cíli, poblahopřáli si, že jsme přežili a zmohli svá těla, poté se občerstvili, poslechli vyhlášení vítězů a již jen odpočívali a oslavovali krásné odpoledne a podvečer. O pohodu se postarala kapela Baťoh, která nám vyhrávala až do pozdních večerních hodin.

Chci touto cestou významně poděkovat novému realizačnímu týmu, bez kterého bychom to do kupy nedali a všem, kteří se zúčastnili jako pořadatelé!

Vítězové jsou tito:

 

Muži:                                 Ženy:                             Děti:

 

1. Jiří Kesl                         1.Libuše Sokolová          1.Lukáš Bělohlávek

2. Pavel Chren                 2.Katarina Midulová        2.Martin Prokopec

3. Jan Sokol                     3.Natálie Körferová         3.Vojta Janda

 

Zasloužilé ženy:                           Zasloužilí muži:

 

1.Helena Vrbická                          1. Jiří Toms

2.                                                 2.Pavel Berka

3.                                                 3.Vladim Majer

 

Teamy:

1. Chebexpress

2. HBT

3.SKI Bublava

 

Závod se uskutečnil díky těmto lidem a těmto společnostem:

 

Selektra Sokolov s.r.o.

 

Výsledky a Fotogalerie