Rád bych vás touto cestou informoval, že , z vámi provedené sbírky, proběhlo zaměření pozemku, sepsání kupní smlouvy na pozemek s Městem Kraslice, zaplacení kupní ceny pozemku,dálepak proběhlo ověřování listin týkajících se SK Tisová, a byl proveden vklad na katastr nemovitostí (ověřovací poplatky a kolek na vklad do katastru). Pozemek pod bývalou školkou je tedy zapsán na Sportovní klub Tisová.

Děkujeme Vám za vaši spoluúčast a budeme nadále provádět "zvelebování" tohoto místa k dalším účelům. Dalším krokem je provedení terénních úprav a výstavba nové vkusnější "boudy".

Ještě jednou díky Vám všem - občanům Tisové a Zelené Hory - tentokrát se věc podařila!

SK Tisová, o.s.

 

 

 

Vážení,

 

na májce jsme vás požádali o příspěvěk na zaměření a zakoupení pozemku, který by naše obč.sdružení využívalo k různorodým činnostem spojeným s akcemi pro děti či akcemi pro nás spoluobčany.

Nutno říci, že toto je jen první krok, který jsme spolu učinili, ale o to závažnější, neb jste dali najevo, že vám dění v Tisové a Zelené Hoře není jedno !

K mému překvapení došlo k poměrně rozsáhlé sbírce, která aktuálně čítá 12.600,-Kč. O nákladech spojených se zakoupením pozemku a dalšími výdaji, vás budu rád  i nadále informovat.

Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli !